To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet dla członków SMB i EIZBY - cena brutto
Wyprzedane 356,70 zł Wyprzedane
  Bilet normalny -cena brutto
Wyprzedane 725,70 zł Wyprzedane
  Bilet - cena brutto
Wyprzedane 590,03 zł Wyprzedane

Temat ochrony danych osobowych jest jednym z głównych zagadnień statutowych Izby Gospodarki Elektronicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Jesteśmy zobligowani względem naszych członków do rzetelnego przygotowania ich do nadchodzących zmian. Łącząc siły i potencjał obu organizacji oraz szeroką wiedzę w tym zakresie, przygotowaliśmy konferencję, która pozwoli przygotować uczestników do wprowadzania zmian w swoich firmach.

25 maja ego roku czeka nas szeroka reforma przepisów o ochronie danych osobowych. Administratorów danych czeka weryfikacja dotychczasowych rozwiązań i w wielu przypadkach zdefiniowanie na nowo podejścia do danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Nowe przepisy zmienią w sposób znaczący dotychczasowe podejście do ochrony danych. Celem nowych regulacji jest przede wszystkim wzmocnienie zaufania konsumentów do ochrony danych osobowych i e-usług - stąd wprowadzenie nowych obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane osobowe i nowych uprawnień dla podmiotów danych. 

 • Jak przygotować się do RODO?
 • Jak dostosować pracę poszczególnych działów biznesu?
 • Jakie wymogi formalne czy informatyczne należy spełnić?
 • Jak przepisy RODO wpłyną na funkcjonowanie poszczególnych obszarów działania firmy?
 • Jak branża e-commerce i marketingu bezpośredniego powinna przygotować się na zmiany?

Uczestnictwo w szkoleniu szczególnie polecamy:

 • Dyrektorom, managerom oraz specjalistom E-Commerce
 • Właścicielom biznesów internetowych i sklepów internetowych
 • Dyrektorom Działów Marketingu, HR
 • Dyrektorom Działów Telemarketingu, Call/Contact Center i Obsługi Klienta
 • Administratorom Bezpieczeństwa Informacji
 • Osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w firmie
 • Osobom pełniącym funkcję Compliance Officer
 • Dyrektorom i Kierownikom ds. CRM i IT
 • Specjalistom z zakresu kadr oraz szkoleń
 • Wszystkim osobom zajmującym się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych
 • Osobom kierującym projektami związanymi z przetwarzaniem danych (informacji)
 • Prawnikom wewnętrznym (In - house lawyers)

Program konferencji:

9:00 - 9:30 Rejestracja uczestników

9:30 - 9:45 Powitanie Gości

Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej,

Marcin Drzewiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

9:45 - 10:30 Przyszłość funkcjonowania RODO jako regulacji bezpośrednio stosowanej w państwach UE,

Tomasz Grzybowski Partner, Radca prawny, Dział Prawa Marketingu, Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

  1. Stosowanie RODO, które jest rozporządzeniem unijnym, to nie tylko nowe przepisy ale również nowe podejście do ich stosowania;
  2. Konieczność zapewnienia spójności stosowania tych samych przepisów w różnych krajach unijnych - np. możliwość powoływania się przez polskiego przedsiębiorcę przed GIODO/PUODO na wytyczne publikowane przez niemieckie, czy włoskie DPA;
  3. Opisanie zagadnień, które mogą być inaczej inkorporowane w innych państwach członkowskich (wylistowanie tych zagadnień i określenie jaki to może mieć wpływ na swobodę przepływu danych wewnątrz UE itp.);
  4. Role organów unijnych i ich interpretacji na stosowanie prawa w Polsce przez GIODO/PUODO - nowa perspektywa.

10:30 - 11.15 Zasada Privacy by Design w rozwiązaniach informatycznych

mec. Ewa Kurowska Tober, Radca prawny, partner i szef Praktyki IPT w kancelarii DLA Piper, ekspert legislacyjny e-izby

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zasady ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych osobowych, w szczególności w obszarze nowych technologii - jak rozumieć te zasady, jak je implementować w działalności e-commerce.

11:15 - 11:45 - PRZERWA KAWOWA

11.45 - 12:30 Nowe obowiązki administratorów i podmiotów przetwarzających w zakresie dokumentacji.

dr Dominik Lubasz Radca prawny, Wspólnik zarządzający Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zakresu obowiązków dokumentacyjnych w RODO. Wyjaśniona zostanie zależność zakresu merytorycznego obowiązków dokumentacyjnych od dokonywanej przez administratora oceny ryzyka. Jak również wskazane zostanie czy i w jakim zakresie możliwe jest na gruncie RODO wykorzystanie dotychczasowych polityk bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

12:30 - 13:15 Praktyczne aspekty wdrożenia RODO - szanse i ryzyka/ Data protection impact assessment

Konrad Dobrowolski, associate, adwokat, PwC Legal

1. Czym jest podejście oparte na ryzyku? 

  • perspektywa podejścia opartego na ryzyku 
  • ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą 

2. Metody szacowania ryzyka, metodyka DPIA 

  • jakie czynniki warto wziąć pod uwagę, 
  • na czym opierać własne metodyki, 
  • kogo zaangażować w proces oceny skutków dla ochrony danych 

3. DPIA w organizacji  

  • jak powinien wyglądać proces szacowania ryzyka 
  • jak dokumentować procesy szacowania ryzyka

13:15 - 14:30 - LUNCH

14:30- 15:15 Wybrane, nowe obowiązki administratorów danych osobowych w kontekście działalności e-commerce.

mec Tomasz Koellner - Head of IT/TMT adwokat w kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie zagadnień takich, jak dokonywanie oceny skutków przetwarzania danych, obowiązku zawiadamiania organu nadzoru o naruszeniu zasad przetwarzania danych, obowiązku wydania danych, etc.

15:15 - 16:00 Proces zbierania danych osobowych w offline - wyzwania i rozwiązania

Tomasz Grzybowski partner, radca prawny, Dział Prawa Marketingu, Konieczny, Grzybowski, Polak Kancelaria Prawna sp. k.

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie na gruncie RODO reguł pozyskiwania danych osobowych poza siecią Internet - omówione zostaną reguły zbierania danych osobowych w celach marketingowych w relacji bezpośredniej, pisemnej oraz w relacji przez telefon; praktyczne omówienie treści klauzul, reguł przedstawiania obowiązku informacyjnego, sposoby realizacji reguły rozliczalności.

16:00 - 16:45 Zgoda użytkownika i obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych na gruncie nowego Rozporządzenia RODO 2016/679.

Marek Wiński Radca prawny/Partner, Wiński kancelaria

Przedmiotem wystąpienia będą formuły zgody używane w działalności e-commerce, specjalne zasady uzyskiwania zgody ze względów przedmiotowych (przetwarzanie danych wrażliwych) oraz podmiotowych (dzieci), nowe obowiązki informacyjne administratora danych.

17:00 - ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa